Meer onzin Een spoorloos ongelukje

Een spoorloos ongelukje

Ze had het al die jaren verzwegen. De schaamte destijds was al onmenselijk geweest, maar om nu het thuisfront hiermee te confronteren zou alles kapot maken. Het was na een buitengewoon succesvolle spelletjesavond van Lingo eind vorige eeuw, dat ze nog zoekende was. In een dronken bui had ze het per ongeluk met de balletjes …

Read Article Read More

Meer onzin There she blows!

There she blows!

Dodelijk vermoeid gooide Marcos zijn rugzakje op de grond. Hij was bekaf van de reis naar Canada en voelde zich compleet uitgeleefd, gelijk zo’n Canadelletje van toen. Dodelijk vermoeid maar wel bijzonder voldaan. Hij zat nog niet rustig achter zijn bureau, of er werd al op de deur geklopt. Na een zucht perste de premier …

Read Article Read More

Geen onderdeel van een categorie Een luisterend oor dat ziek is.

Een luisterend oor dat ziek is.

Zit ik dan met zo’n oor. Dus vraag ik voor een momentje de Uwe. Na enkele dagen van algehele malaise lijkt de antibioticakuur deze te hebben vervangen door een meer eenzijdige asymmetrie van het gelaat. Okay, ik voel me wat minder ellendig, maar als ik in de spiegel kijk; herken ik mezelf niet meer. Het …

Read Article Read More

Meer onzin Zakdoekje leggen, niemand zeggen.

Zakdoekje leggen, niemand zeggen.

Op deze maandagochtend beginnen de Kamerleden, zoals te doen gebruikelijk aan het begin van iedere werkweek, met zakdoekje leggen. Normaal gesproken heeft dit geen enkele nieuwswaarde waardig om te publiceren.  Maar er is in deze iets zeer verontrustends te bespeuren. Iets dat als nog niet eerder belicht onderdeel van ons koloniale verleden aandacht verdient. Zo …

Read Article Read More

Geen onderdeel van een categorie Een gezond gebit!

Een gezond gebit!

Staat U mij toe enige frustratie van mij af te schrijven vooraleer ik to the point kom. De vooruitzichten voor een gezond gebit anno nu kunnen namelijk nog immer redelijk spectaculair zijn, ondanks het dramatische beleid dat is (en nog immer wordt) gevoerd. Zoals het de laatste jaren helaas gewoonte is geworden, zit nu namelijk …

Read Article Read More

Meer onzin Pasfoto voor het afscheid

Pasfoto voor het afscheid

“Godverdomme!”, gilde de premier in pure razernij. GeeJee moest snel bukken, toen het met kalfsleder afgezette vloeiblad van het mahoniehouten bureau over hem heen vloog en in vogelvlucht de kroonluchter van het plafond rukte. Het Torentje leek op een slagveld. GeeJee was die ochtend net in overleg getreden met de premier over de hardnekkige seksindustrie, …

Read Article Read More

Meer onzin De eerste viool.

De eerste viool.

De Kamer was muisstil toen Marcos naar het podium schreed. Hij voelde zich enorm zenuwachtig. Maar overtuigd van zijn kwaliteiten, pakte hij de eerste viool op en zette deze aan zijn linker schouder. Hij haalde een paar keer diep adem en het publiek keek ademloos toe. De spanning was tot in de vier gespannen snaren …

Read Article Read More

Meer onzin De nieuwe schoenen van de premier.

De nieuwe schoenen van de premier.

Marcos las de brief op zijn bureau en zoals gewoonlijk ging dat met horten en stoten. Niet dat de inhoud hem parten speelde, want dat maakte hem door de bank genomen niks uit. Maar aan die verschrikkelijk moeilijke termen had hij een enorme hekel en keer op keer bleken dergelijke brieven een worsteling. Ook nu …

Read Article Read More

Meer onzin MElodie d’amour.

MElodie d’amour.

“En daarmee”, sprak Marcos vroom en uiterst serieus in de microfoon tegen de gehele Kamer, “verklaar ik de begroting voor 2019 nou al eirond!” Een enthousiast getrommel op de bankjes volgde vrijwel meteen. Ariba moest wel zeven keer met haar hamertje slaan eer de premier weer het woord kon nemen. “Dus verklaar ik de economie …

Read Article Read More